Konto użytkownika
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Nazwa użytkownika witryny Magnificat.tv.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.