Itinerarium na drodze poświęcenia się Jezusowi i Maryi

Wprowadzenie | Konsekracja Serc Jezusa i Maryi | Magnificat.tv

(El tiempo de espera para ver los programas dependerá de su conexión a internet)

Subscribe to Itinerarium na drodze poświęcenia się Jezusowi i Maryi