8.- Spotkanie z młodzieżą
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
P. Santiago Martín FM