Jak Franciszkanie Maryi rozumieją cnotę wiary
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
P.Santiago y P.Jarek FM