To Be Born
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Urodzić się o młodej kobiecie, w obliczu nieplanowanej ciąży, która zmierza do aborcji. W trakcie postępowania, znajduje się w sytuacją godną pożałowania, gdy słyszy jej nienarodzonego córka zaczyna opisywać chłodzenie szczegóły tego, co się z nią dzieje.