Kim jesteśmy
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Stowarzyszenie Franciszkanów Maryi założył w 1988 r. ksiądz Santiago Martín (Madryt, 1954), w Madrycie. Stowarzyszenie otrzymało pierwsze zatwierdzenie kościelne z rąk arcybiskupa Madrytu, kardynała Ángela Suquía w 1993, jako Powszechne Stowarzyszenie Wiernych na prawach diecezjalnych. Od tego momentu, Franciszkanie Maryi zaczęli rozprzestrzeniać się poza granicami swojej diecezji, najpierw na terenie Hiszpanii, a później także poza nią. Pierwszymi diecezjami, które przyjęły członków duchowości wdzięczności były: diecezja Irún – w Kraju Basków – Alicante, nad Morzem Śródziemnym i Oviedo. W ich ślady poszły następne: Valencia, Barcelona, Almería, Sevilla.... Od 2000 roku, choć już wcześniej stowarzyszenie dotarło do Ameryki (do Republiki Dominikańskiej), zaczyna się szybka ekspansja po tym kontynencie. Odtąd " szkoły wdzięczności" – dzieło typowe i właściwe dla Franciszkanów Maryi – otwarte są i działają we wszystkich krajach Ameryki, od Kanady po Chile, poza niektórymi mniejszymi wyspami karaibskimi. Nieco później Franciszkanie pojawiają się w Azji, choć tu ekspansja dokonuje się trochę wolniej (istnieją "szkoły wdzięczności" w Sri Lance). Tworzą się także grupy członków świeckich w innych krajach Europy: w Polsce, Holandii, we Włoszech, w Niemczech. W 2007 roku papież Benedykt XVI, za pośrednictwem Papieskiej Rady ds. Laikatu - której przewodniczył kardynał S. Ryłko – dokonał papieskiego zatwierdzenia tej instytucji, nazywając ją "drogą uświęcenia", dostrzegając w niej piękny charyzmat wdzięczności. Zatwierdzenie papieskie dokonało się dnia 25 marca 2007 roku, w dniu  Wcielenia naszego Pana, Zwiastowania NMP – w dniu, w którym Maryja powiedziała "Tak" – a oficjalny akt wręczenia dekretu zatwierdzenia miał miejsce w Watykanie 29 czerwca 2007 roku, w dniu wspomnienia innego założyciela hiszpańskiego, świętego Josemaría Escrivá. Obecnie Franciszkanie Maryi są w 27 krajach trzech kontynentów świata, a numer osób świeckich, którzy uczestniczą w "szkołach wdzięczności" - czyli tych, którzy prawnie są członkami Stowarzyszenia - dochodzi do dziesięciu tysięcy.
 
Misją Franciszkanów Maryi jest życie i szerzenie duchowości wdzięczności oraz pomoc wszystkim w zrozumieniu, że to jest sercem Ewangelii, tym, czego Bóg od nas oczekuje i ma prawo znaleźć w sercu każdego chrześcijanina.

To przeżywanie i szerzenie duchowości wdzięczności realizuje się poprzez naśladowanie Najświętszej Maryi Panny i świętego Franciszka z Asyżu. To naśladowanie Maryi w Jej gotowości, w Jej Boskim Macierzyństwie poprzez jednoczenie się i służbę Chrystusowi ukrzyżowanemu; to naśladowanie św. Franciszka w jego ubóstwie, w jego dziękczynnej miłości do Boga i w jego pełnej wierności Kościołowi, a w szczególności Ojcu Świętemu.