14 W jaki sposób poświecić się Najświętszym Sercom | Itinerário para a consagração a Jesus e a Maria
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Ks. Santiago Martín FM