49. Dziękować Bogu pomoc w przezwyciężaniu problemów