7. Nasladowanie Maryi II
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Ks. Santiago Martín FM