42. Dziękować Jezusowi, że zostawił swojego wikariusza na ziemi