38. Dziękować Maryi za to, że jest wzorem jedności