38. Dziękować Maryi za to, że jest wzorem jedności
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»