28. Dziękować Jezusowi za Jego obecność w hierarchii Kościoła