20. Dziękować Jezusowi, naśladując Go w konkretnych dziełach
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»