19. Dziękować Jezusowi, robiąc wszystko ze względu na Boga
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»