Wprowadzenie | Konsekracja Serc Jezusa i Maryi | Magnificat.tv
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Wprowadzenie | Konsekracja Serc Jezusa i Maryi | Magnificat.tv