18. Dziękować Jezusowi, ofiarowując Mu swoją pomoc