18. Dziękować Jezusowi, ofiarowując Mu swoją pomoc
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
18. Dziękować Jezusowi, ofiarowując Mu swoją pomoc