15. Dziękować Jezusowi, adorując Go jako prawdziwego Boga