9. Dziękować Jezusowi za Jego życie ukryte w Nazarecie
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Rok wdzięczności | 9. Dziękować Jezusowi za Jego życie ukryte w Nazarecie