7. Dziekowac Ojcu za Jego sprawiedliwosc i milosierdzie