5. Dziękować Ojcu, że stworzył świat
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Rok wdzięczności