Donacje
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
Prosimy o wsparcie w kontynuacji naszej misji ewangelizacyjnej w internecie

Opcja A)

Możliwość realizacji wpłat za pośrednictwem konta bankowego Franciszkanów Maryi:

2077 0885 84 3100088878 (z dopiskiem: na Magnificat.tv)

Kod IBAN: ES64 2077 0885 84 3100088878

(wpłaty spoza terytorium Hiszpanii)

Kod BIC (SWIFT) CVALESWXXX (wpłaty spoza terytorium Hiszpanii)

Opcja B)

Można dokonać darowizny za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem naszej
wirtualne TPV

Opcja C)

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na numer konta Franciszkanów Maryi, ważne tylko w przypadku banków hiszpańskich.

Płatność na bezpośrednie konto
Dane związane z kontem bankowym
Przeczytałem i akceptuję warunki.