Połączenie




«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»




Web Franciszkanie Maryi, misjonarzy wdzięczności
www.frmaria.org

Apologetyka, argumenty i artykułów w obronie Kościoła
www.catolicos-on-line.org