6.- Jak mamy żyć jako Franciszkanie Maryi we współczesnym Kościele