6.- Jak mamy żyć jako Franciszkanie Maryi we współczesnym Kościele
«Magnificat tv jest katolicką telewizją
stanowiącą cześć ewangielizacyjnego projektu
Franciszkanow Maryi»
P. Santiago Martín FM.