4. Jak Franciszkanie Maryi rozumieją cnotę miłości