Jak Franciszkanie Maryi rozumieją cnotę nadziei (I)